Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/

Финансова информация за 2024 г.

ІІ-ро тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

ІІI-ро тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

ІV-ро тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

Годишни

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

Финансова информация за 2023 г.

Финансова информация за 2022 г.

Финансова информация за 2021 г.

Финансова информация за 2020 г.

Финансова информация за 2019 г.

ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
  • Финансов отчет
  • Счетоводна политика и обяснителни бележки
  • Междинен доклад за дейността
  • Вътрешна информация
  • Допълнителна информация
  • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Финансова информация за 2018 г.

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.