Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/

Финансова информация за 2023 г.

ІV-ро тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

Годишни

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

Финансова информация за 2022 г.

Финансова информация за 2021 г.

Финансова информация за 2020 г.

Финансова информация за 2019 г.

ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
  • Финансов отчет
  • Счетоводна политика и обяснителни бележки
  • Междинен доклад за дейността
  • Вътрешна информация
  • Допълнителна информация
  • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Финансова информация за 2018 г.

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2023 г.
Общи събрания на акционерите през 2022 г.
Общи събрания на акционерите през 2021 г.

ОСА – 29.06.2021 г.

Извънредно ОСА – 23.11.2021г.

Общи събрания на акционерите през 2020 г.

ОСА – 24.07.2020 г.

Извънредно ОСА – 30.09.2020 г.

Общи събрания на акционерите през 2019 г.
Общи събрания на акционерите през 2018 г.
Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.
Съобщения за 2023 г.

Съобщения за 2022 г.

Съобщения за 2021 г.