Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/ 

Финансова информация за 2020 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2019 г.

ІII-то тримесечие
ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
  • Финансов отчет
  • Счетоводна политика и обяснителни бележки
  • Междинен доклад за дейността
  • Вътрешна информация
  • Допълнителна информация
  • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Финансова информация за 2018 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Годишни

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2020 г.

ОСА – 24.07.2020 г.

Извънредно ОСА – 30.09.2020 г.

 

Общи събрания на акционерите през 2019 г.

Материали по дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД, свикано за 18.06.2019 г. :

ОСА – 18.06.2019 г.

Общи събрания на акционерите през 2018 г.
Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.