Добре дошли на официалната страница на “Неохим“ АД

Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти 

„Неохим“ АД

е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г.

прочетете повече за компанията
прочетете повече за продукцията

Информационна агенция: http://www.x3news.com/ 

Политики

Политика за стопанисване на продукта
прочетете повече

Декларация за политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа
прочетете повече

Етичен кодекс
прочетете повече

 

Дейности по REACH

ECHA Website - REACH
прочетете повече

Неохим АД борсова графика