Добре дошли на официалната страница на “Неохим“ АД

Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти 

Политики

Политика за стопанисване на продукта
прочетете повече

Декларация за политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа
прочетете повече

Етичен кодекс
прочетете повече

 

Дейности по REACH

ECHA Website - REACH
прочетете повече

Неохим АД борсова графика