Продуктова листа

10 Азот Азот газообразен технически MSDS ИЛБ [код: 10-01]

Азот втечнен технически MSDS ИЛБ [код: 10-02]

11 Азотна киселина Азотна киселина техническа MSDS ИЛБ [код: 11-01]
12 Амониев хидрогенкарбонат (бикарбонат) Амониев хидрогенкарбонат (бикарбонат) – набухвател, без антисбиваща добавка MSDS ИЛБ [код: 12-01]

Амониев хидрогенкарбонат (бикарбонат) – набухвател, с антисбиваща добавка MSDS ИЛБ [код: 12-02]

13 Амониев нитрат Амониев нитрат НЕОФЕРТ® ЕO ТОР MSDS ИЛБ [код: 13-01]
14 Амоняк Амоняк безводен MSDS ИЛБ [код: 14-01]
15 Амонячна вода Амонячна вода техническа MSDS ИЛБ [код: 15-01]

Амонячна вода чиста MSDS ИЛБ [код: 15-04]

16 Вода обезсолена Вода обезсолена [код: 16-01]
17 Въглероден диоксид Въглероден диоксид – за напитки ИЛБ [код: 17-01]
18 Диазотен оксид (Райски газ) Диазотен оксид (Райски газ) – инхалационен газ [код: 18-01]
19 Карбамидформалдехидна смола Карбамидформалдехидна смола – КФС Е1

Карбамидформалдехидна смола – КФС Е2

Карбамидформалдехидна смола – КФС водоразтворима

Карбамидформалдехидна смола – КФС 1

20 Кислород Кислород газообразен технически MSDS ИЛБ [код: 20-01]
21 Натриев нитрат Натриев нитрат технически MSDS ИЛБ [код: 21-01]
28 Формалин Формалин
29 Магнезиев нитрат разтвор Магнезиев нитрат разтвор MSDS ИЛБ [код: 29-01]
30 Полиамид Полиамид стъклоусилен – ПАС 15 [код: 30-01]

Полиамид стъклоусилен – ПАС 20 [код: 30-02]

Полиамид стъклоусилен – ПАС 30 [код: 30-03]

Полиамид самозагасващ – ПАСГ [код: 30-04]

31 Полиамид алкален Полиамид алкален – ПАА MSDS ИЛБ [код: 31-01]
32 Полипропилен стъклоусилен Полипропилен стъклоусилен – ППС [код: 32-01]
34 Шприцовани изделия Шприцовани изделия [код: 34-01]
35 Смесени торове N:P:K NPK 15:15:15 MSDS ИЛБ [код: 35-01]

NPK 15:10:15 MSDS ИЛБ [код: 35-02]

NPK 20:10:10 MSDS ИЛБ [код: 35-03]