Дейности на „Неохим“ АД по регламент REACH

Дейности на „Неохим“ АД по регламент REACH

Posted by Prototype Studio in Новини 01 дек. 2010

Уважаеми бизнес партньори,

Бихме желали да Ви информираме, че Неохим АД успешно приключи регистрацията, съгласно европейския регламент 1907/2006 (REACH) на произвежданите химичните вещества и смеси с изключение на натриевия нитрит. Последният няма да се произвежда и предлага на пазара от 01.12.2010 г.

За контакт: [email protected]

01.12.2010г

Sorry, the comment form is closed at this time.