Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини

„Неохим“ АД уведомява, че на 27.03.2024г. е възобновена производствената дейност на цех „Азотна киселина“ и цех „Амониев нитрат“. Вижте уведомлението тук

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини

„Неохим“ АД уведомява, че на 23.03.2024г. е спрян аварийно цеха за производство на „Азотна киселина“. Поради технологичната обвързаност на цеховете е преустановено производството и на цех „Амониев нитрат“. Вижте уведомлението тук

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини

„Неохим“ АД уведомява, че на 02.03.2024г. е възобновена производствената дейност на цех „Азотна киселина“ и цех „Амониев нитрат“. Вижте уведомлението тук

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

Posted by Modify account in Новини

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета „Неохим“ АД уведомява, че на 08.02.2024г. „Неохим“ АД, в качеството си на „Възложител“ сключи с Антония Захариева Желязкова, като Изпълнител – консултант Договор за консултиране и…

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини

Във връзка с и в допълнение на Уведомление на „Неохим“ АД от 27.12.2023г. относно спиране на цех „Амоняк“ около 22:00ч. на 26.12.2023г., около 22:00ч. на същия ден е преустановено изцяло приемането на природен газ. Информацията е изискуема, съгласно Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейският парламент и…

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини

Във връзка с и в допълнение на Уведомление на „Неохим“ АД от 22.12.2023г. относно непредвидено форсмажорно събитие – авариен стоп на цех „Азотна киселина“, поради технологичната обвързаност на цеховете, около 22:00ч. на 26.12.2023г е спрян и цех „Амоняк“. Вижте уведомлението тук.

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини

„Неохим“ АД уведомява за настъпило непредвидено форсмажорно събитие – авариен стоп на цех „Азотна киселина“ в 9:42 часа на 22.12.2023г. Поради технологичната обвързаност на цеховете, е преустановено производството и на цех „Амониев нитрат“ и на цех „Турбо-генераторна станция“. Вижте уведомлението тук.