Новини

„Неохим“ АД реализира още два проектa за повече от 2.6 млн. лв.

Posted by admin in Новини

Държавна приемателна комисия заседава днес, 27 август, на територията на „Неохим“ АД – Димитровград. Поводът за посещението й бе предстоящото въвеждането в експлоатация на обект: „Депо за опасни производствени отпадъци на територията на „Неохим“ АД“. Проектът е изготвен още преди няколко години и стойността му…

„Неохим“ АД с инвестиции за над 7 млн. лв.

Posted by admin in Новини

Инвестиции за над 7 млн. лева стартира „Неохим“ АД – Димитровград тази година. По-голямата част от тях са предвидени за изграждането на покрита площ за временно съхранение на химически продукти и минерални торове. Тя ще се простира върху 10 000 квадратни метра площ. Предвижда се…

На 28.06.2019 г. приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „НЕОХИМ“ АД чрез придобиване на професионална квалификация”

Posted by Diana Ivanova in Новини

Общата стойност на разходите по проекта бе 87 890 лв., представляващи изцяло безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз. Целта на проекта бе повишаване знанията и уменията на заети лица в „Неохим” чрез придобиване…

Първата група обучаеми по проекта в „Неохим” получи удостоверенията си

Posted by Diana Ivanova in Новини

На 10 август 2018 г. 14 заети в компанията лица получиха днес удостоверенията си за професионална квалификация по част от професията „Химик – оператор” в рамките на проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „НЕОХИМ“ АД чрез придобиване на професионална квалификация” по…

На основание чл. 4,ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 / “ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград ОБЯВЯВА на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект : „Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“

Posted by admin in Новини

    На основание чл. 4,ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 /   “ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград   ОБЯВЯВА   на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект :   „Изграждане на покрита…

Шоковото увеличение на цената на газа изправя „Неохим” АД пред трудни решения

Posted by Dimitar Satamov in Новини

Драстично поскъпване на цената на продукцията е немислимо, ще се търсят други варианти, категоричен е мениджмънтът на компанията Влязлото в сила от 1 април драстично увеличение с близо 30 процента на цената на природния газ в най-голяма степен ще се отрази на производителите на азотни…

Приключи проект BG051PO001-2.3.02-0191 „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД”

Posted by Prototype Studio in Новини

 Заключителна пресконференция по проект BG051PO001-2.3.02-0191 „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД” се проведе на 20 юни от 15.30 ч. в Конферентната зала на дружеството. На нея бяха представени изпълнените по проекта дейности в продължение на 12 месеца и постигнатите резултати в цеха за…

Публична покана за избор на доставчик на обучение по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”

Posted by Prototype Studio in Новини

„Неохим“ АД обявява процедура за избор на  избор на доставчик на обучения по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”. Срокът за подаване на офертите е 24.07.2013 г., 16:45 часа. Документите за подаване на оферти можете да изтеглите от тук….

В „НЕОХИМ“ АД стартира проект „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”, финансиран от ОПРЧР

Posted by Prototype Studio in Новини

На 31.01.2013 г. „Неохим” АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”попроцедура: BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките…

«НЕОХИМ» АД отново спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Posted by Prototype Studio in Новини

  На 22.06. 2012 г. бе сключен договор по проект „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД” по процедура: BG161PO003-2.1.03 „Безопасен труд”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на разходите по проекта е 124 333 лева,…