Новини

Стефан ДИМИТРОВ в интервю за БНТ: Цените на торовете може да нараснат с до 55%

Posted by admin in Новини

Стефан ДИМИТРОВ в интервю за БНТ: Цените на торовете може да нараснат с до 55%   Бизнесът трябва да има своята предвидима обстановка, за да може да работи. Това каза в предаването „Бизнес.БГ“ по БНТ изпълнителният директор на „Неохим“ АД – Димитровград Стефан Димитров. В…

„Неохим“ АД обяви кампанията си за стаж през летните месеци

Posted by Modify account in Новини

Торовият производител в Димитровград „Неохим“ АД вече обяви свободни места за стажанти в голяма част от университетите в страната. Професионалните направления за провеждането на платен стаж и условията за кандидатстване от компанията оповестиха още през април по време на Деня на отворените врати в ХТМУ…

Българска торова индустрия ще има, казва изпълнителният директор на „Неохим“ АД – Димитровград Стефан Димитров

Posted by Modify account in Новини

  Българска торова индустрия ще има. Тази увереност изразява в интервю за БТА изпълнителният директор на торовия завод в Димитровград „Неохим“. Въпреки че сме малка държава, ние сме силна аграрна страна. А „храната“ на растенията е амониевият нитрат, продуктът на химическия завод. Димитров признава, че…

Нова корпоративна система на управление въведе „Неохим“ АД

Posted by admin in Новини

    Стефан Димитров и Мирослав Димитров са новите изпълнителни директори на „Неохим“ АД.   Икономистът Стефан Димитров и инженерът Мирослав Димитров вече ще представляват торовия завод в качеството си на изпълнителни директори. Преди да бъдат избрани и овластени да представляват дружеството, Стефан Димитров бе…

Център за работа с клиенти, относно дейността „търговия с природен газ“

Posted by admin in Новини

„Неохим“ АД притежава Лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за срок от 10 (десет) години, издадена с Решение № Л-560 от 28.09.2021 г. от Комисията на енергийно и водно регулиране. Във връзка с горецитираното се създаде Център…

Капацитет на потребление на природен газ от Неохим АД

Posted by Modify account in Новини

„Неохим“ АД е един от най-големите консуматори на природен газ в България. Капацитетните възможности за потребление са около 6,1  TWh на година.  В зависимост от степента на натоварване на производствените мощности, дружеството обичайно консумира около от  2,4 до 3,6 TWh годишно.  

„Неохим“ АД реализира още два проектa за повече от 2.6 млн. лв.

Posted by admin in Новини

Държавна приемателна комисия заседава днес, 27 август, на територията на „Неохим“ АД – Димитровград. Поводът за посещението й бе предстоящото въвеждането в експлоатация на обект: „Депо за опасни производствени отпадъци на територията на „Неохим“ АД“. Проектът е изготвен още преди няколко години и стойността му…

„Неохим“ АД с инвестиции за над 7 млн. лв.

Posted by admin in Новини

Инвестиции за над 7 млн. лева стартира „Неохим“ АД – Димитровград тази година. По-голямата част от тях са предвидени за изграждането на покрита площ за временно съхранение на химически продукти и минерални торове. Тя ще се простира върху 10 000 квадратни метра площ. Предвижда се…