Новини

Шоковото увеличение на цената на газа изправя „Неохим” АД пред трудни решения

Posted by Dimitar Satamov in Новини

Драстично поскъпване на цената на продукцията е немислимо, ще се търсят други варианти, категоричен е мениджмънтът на компанията Влязлото в сила от 1 април драстично увеличение с близо 30 процента на цената на природния газ в най-голяма степен ще се отрази на производителите на азотни…

Приключи проект BG051PO001-2.3.02-0191 „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД”

Posted by Prototype Studio in Новини

 Заключителна пресконференция по проект BG051PO001-2.3.02-0191 „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД” се проведе на 20 юни от 15.30 ч. в Конферентната зала на дружеството. На нея бяха представени изпълнените по проекта дейности в продължение на 12 месеца и постигнатите резултати в цеха за…

Публична покана за избор на доставчик на обучение по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”

Posted by Prototype Studio in Новини

„Неохим“ АД обявява процедура за избор на  избор на доставчик на обучения по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”. Срокът за подаване на офертите е 24.07.2013 г., 16:45 часа. Документите за подаване на оферти можете да изтеглите от тук….

В „НЕОХИМ“ АД стартира проект „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”, финансиран от ОПРЧР

Posted by Prototype Studio in Новини

На 31.01.2013 г. „Неохим” АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”попроцедура: BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките…

«НЕОХИМ» АД отново спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Posted by Prototype Studio in Новини

  На 22.06. 2012 г. бе сключен договор по проект „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД” по процедура: BG161PO003-2.1.03 „Безопасен труд”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на разходите по проекта е 124 333 лева,…

„Неохим” АД стартира обновена интернет страница

Posted by Prototype Studio in Новини

На 11 януари „Неохим” АД стартира обновена интернет страница – адресът е същият: www.neochim.bg. Това е трета генерация сайт на фирмата. Първият беше създаден през 2000 г., а вторият – през 2005-та, информира директорът на дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства” Стефан Грънчаров. Сайтът…

МОСВ даде на „Неохим“ АД зелена светлина за мащабен екопроект

Posted by Prototype Studio in Новини

[image source=“https://www.neochim.bg/bulgarian/wp-content/uploads/2012/04/sg_102011.jpg“ align=“right“ title=“Стефан Грънчаров“] Писмо за одобрение на проект „Намаляване на емисиите на диазотен оксид при производството на азотна киселина в „Неохим“ АД“ получи „Неохим“ АД от Министерството на околната среда и водите. За подготовката му бе извървян сравнително дълъг и сложен път от…

Неохим АД продаде емисии въглероден диоксид за 2,2 млн. лв, предлага още квоти

Posted by Prototype Studio in Новини

Проджаба на 70 000 т въглеродни емисии на стойност 2,17 млн. лв. се осъществи на европейския пазар през март от „Неохим“ АД. Квотите са закупени от финансов посредник, опериращ предимно в Централна и Източна Европа. Поради изгодната ценова конюктура за търговия с въглеродни емисии до…

Дейности на „Неохим“ АД по регламент REACH

Posted by Prototype Studio in Новини

Уважаеми бизнес партньори, Бихме желали да Ви информираме, че Неохим АД успешно приключи регистрацията, съгласно европейския регламент 1907/2006 (REACH) на произвежданите химичните вещества и смеси с изключение на натриевия нитрит. Последният няма да се произвежда и предлага на пазара от 01.12.2010 г. За контакт: [email protected]

“Неохим” АД представи своя реконструкция на цех за амониев нитрат в Рим

Posted by Prototype Studio in Новини

„Неохим” АД участва на международна конференция и изложба в Рим, организирани от престижното британско техническо издание „Nitrogen and Syngas” (Азот и синтез газ). Това ежегодно събитие е водещо за азотно-торовите и базираните на синтез газ индустрии. Конференцията „Азот и синтез газ” 2009 акцентира на основни…