Ремонтно-механично звено

РЕМОНТНО – МЕХАНИЧНО ЗВЕНО

Ремонтно-механичното звено към “НЕОХИМ” АД е специализирано в изработката на нестандартизирано оборудване и резервни части за химическата, нефтохимическата, металургичната, хранително-вкусовата, фармацевтичната, козметичнo-парфюмерийната и други области на промишлеността.

РМЗ разполага със следните мощности:

 • Участък “Механо-монтажен”
 • Участък “Котляро-ковашко пресов” и “Антикорозионна защита”
 • Участък “Леярен”

РМЗ изпълнява поръчки в следните направления:

 • Съдове и цистерни за транспортиране на киселини, основи и втечнени газове от въглеродни и легирани стомани
 • Маслоотделители и ресивери за компресорни станции
 • Топлообменници от въглеродни и легирани стомани
 • Оборудване за парфюмерийната и козметичната промишленост – съдове, топлообменници, реактори, съоръжения за производство на етерични масла, апарати с разбъркващи устройства
 • Силузи за цимент и други насипни материали
 • Резервоари за петролни продукти
 • Бутилки и варели за серен двуокис
 • Метални конструкции
 • Елептични дъна с диаметър от 250 до 1400 мм от въглеродни и легирани стомани
 • Резервни части, зъбни колела, фланци, оси, валове
 • Дробоструене, боядисване, гумиране и нанасяне на защитни покрития
 • Изработване на отливки от чугун, въглеродни и легирани неръждаеми и топлоустойчиви стомани

 

Директор РМЗ:

тел: +359 391 65751
факс: +359 391 65784