ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 16
Дата на последната ревизия: 09.05.2022
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
(БИКАРБОНАТ) – НАБУХВАТЕЛ,
БЕЗ АНТИСБИВАЩА ДОБАВКА

Обща информация:

Химична формула: NH4HCO3
Молекулно тегло: 79.06
Външен вид: фини бели кристали със слаб мирис на амонякРазтворимост: Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол.
Употреба: набухвател в храни, формулиране и преопаковане на смеси, суровина в химичния синтез
CAS №: 1066 – 33 – 7
EО №: 213 – 911 – 5
Неохим АД код: 12 – 01
Е 503 (ii)

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амониев бикарбонат (NH4HCO3),%      99.7  мин. 99.4
Съдържание на амоняк (NH3), % 21.4-21.5 мин. 21.4
Съдържание на нелетлив остатък % 0.00 макс. 0.05
Съдържание на съединения на сяра (като сулфат (SO4)), % отговаря макс. 0.003
Съдържание на олово (Pb) % отговаря макс. 0.0002
Съдържание на хлориди, % отговаря макс. 0.003
Съдържание на желязо (Fe), % отговаря макс. 0.0005
Съдържание на арсен (As),% отговаря макс. 0.0003
Съдържание на живак (Hg) , % отговаря макс. 0.0001
рН на 5 % воден разтвор 7.7 от 7.5 до 8.5
Насипна плътност, g/l прибл. 900

  • eднопластови торби(полиетилен) с маса на продукта 25 кг.
Дата на издаване: 10.12.1999
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252