Кариери

Специалист, продажби

Posted by Кариери in Кариери

Задължения и отговорности за позицията: Изисквания: Компанията предлага: Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

Оператор, парна турбина

Posted by Кариери in Кариери

Задължения и отговорности за позицията: Изисквания: Компанията предлага: Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

Стажантска програма

Posted by Prototype Studio in Кариери

„Неохим“ АД предоставя възможност за професионална реализация и придобиване на ценен практически опит, осигурявайки условия за провеждане на производствена практика и стаж в голяма и динамично развиваща се компания. Дружеството ни има дългогодишна традиция в организирането на стажантски и стипендиантски програми с цел привличане на…

Стипендиантска програма

Posted by Prototype Studio in Кариери

Стипендиантската програма на „Неохим“ АД е създадена през 2006г. и е насочена към студенти, редовна форма на обучение, от III и IV курс бакалавърска степен, с успех, не по-нисък от добър 4.00. Дава възможност на мотивирани, енергични и инициативни млади хора да се развиват в…