ШЛОСЕР/КАПИТАЛЕН РЕМОНТ

ШЛОСЕР/КАПИТАЛЕН РЕМОНТ

Posted by Кариери in Кариери 01 апр. 2019

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

 • разглобяване, почистване, смазване, ремонт и монтаж на елементи, детайли, възли,    механизми, апарати, тръбопроводи и арматури;
 • ремонт на машини – вентилатори, помпи, компресори;
 • демонтаж, изработка на гарнитури и монтаж на капаци на машини и люкове на апарати;
 • разглобяване и сглобяване на топлообменници, подмяна на салникови набивки;
 • Разкрояване и разпробиване на отвори;
 • Ревизия на арматури.

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Познания за масла, греси и миещи препарати;
 • Знания относно правилата за ремонт на статично и динамично оборудване;
 • Умения за работа с ръчни, механични и електромеханични инструменти;
 • Много добра организираност, съвестност, дисциплинираност;
 • Високо качество на работата;
 • Притежаването на свидетелство за професионална квалификация и опит на посочената длъжност се счита за предимство.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 май 2019 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment