Център за работа с клиенти, относно дейността „търговия с природен газ“

Център за работа с клиенти, относно дейността „търговия с природен газ“

Posted by admin in Новини 13 окт. 2021

„Неохим“ АД притежава Лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за срок от 10 (десет) години, издадена с Решение № Л-560 от 28.09.2021 г. от Комисията на енергийно и водно регулиране.

Във връзка с горецитираното се създаде Център за работа с клиенти, относно дейността „търговия с природен газ“. Контактите на Центъра за работа с клиенти са:

  • Адрес: Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“;
  • Работно време: от 08:00 до 16:30 ч от понеделник до петък;
  • Телефон: 0391/ 65 205, 0391/ 65 238;
  • E-mail: [email protected]

Post a comment