УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Posted by Modify account in Новини 20 юни 2024

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и  чл. 4,ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

 

“ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград

 

ОБЯВА

 

на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение на Неохим АД, предстои реализация на проект :

Инсталация за подгряване на природен газ чрез  димни газове

на територията на “Неохим” АД,   гр. Димитровград

Писмени становища и мнения се приемат в :

  • “Неохим” АД;

Димитровград 6403, ул.”Химкомбинатска”№ 3 ,  тел. 0391/ 65298, е-mail : [email protected]

  • РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; тел.:038 / 60 16 14; e-mail: [email protected]

Вижте уведомлението тук

Post a comment