УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини 02 мар. 2024

„Неохим“ АД уведомява, че на 02.03.2024г. е възобновена производствената дейност на цех „Азотна киселина“ и цех „Амониев нитрат“.

Вижте уведомлението тук

Post a comment