УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини 29 дек. 2023

Във връзка с и в допълнение на Уведомление на „Неохим“ АД от 27.12.2023г. относно спиране на цех „Амоняк“ около 22:00ч. на 26.12.2023г., около 22:00ч. на същия ден е преустановено изцяло приемането на природен газ.
Информацията е изискуема, съгласно Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 2011г. (REMIT) относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия и се оповестява и своевременно актуализира на Платформата IIP на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Вижте уведомлението тук

Post a comment