УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини 27 дек. 2023

Във връзка с и в допълнение на Уведомление на „Неохим“ АД от 22.12.2023г. относно

непредвидено форсмажорно събитие – авариен стоп на цех „Азотна киселина“, поради технологичната обвързаност на цеховете, около 22:00ч. на 26.12.2023г е спрян и цех „Амоняк“.

Вижте уведомлението тук.

Post a comment