УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Posted by Modify account in Новини 22 дек. 2023

„Неохим“ АД уведомява за настъпило непредвидено форсмажорно събитие – авариен стоп на цех „Азотна киселина“ в 9:42 часа на 22.12.2023г.
Поради технологичната обвързаност на цеховете, е преустановено производството и на цех „Амониев нитрат“ и на цех „Турбо-генераторна станция“.

Вижте уведомлението тук.

Post a comment