Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

Posted by admin in Новини 21 дек. 2023

Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице. Прочетете тук.

Post a comment