Счетоводител

Счетоводител

Posted by Кариери in Кариери 08 юни 2021

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Извършва оперативна финансово-счетоводна дейност;
  • Съставя и обработва първични и вторични счетоводни документи, съгласно счетоводната политика на фирмата и приложимите счетоводни стандарти;
  • Подрежда, класира за съхранение счетоводни документи;
  • Изготвя и предоставя справки, отчети, свързани със счетоводната дейност;
  • Взема участие в инвентаризационни дейности;
  • Други оперативни задачи във връзка със счетоводната дейност на предприятието.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“ ще бъде предимство;
 • Владеене на чужд език – английски език ще бъде предимство;
 • Професионален опит не по-малко от 2 години;
 • Готовност за работа в динамична среда и поемане на отговорност;
 • Компютърна грамотност: владеене и използване на Microsoft Office, специализиран счетоводен софтуер и др.;
 • Познаване на нормативната база в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
 • Умение за работа в екип, комуникативност, организираност, прецизност и внимание към детайлите.

Компанията предлага:

 • Въвеждащо обучение;
 • Работа в отговорен и професионално доказал се екип;

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете автобиография и копие от диплома, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 30 юни 2021 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Post a comment