ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 29.10.2021
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

НЕОМУЛТИФЕРТ

NPK 20:10:10
ЕО ТОР

Обща информация:

Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси
Вид тор: смесен тор
Неохим АД код: 35 – 03

Спецификация:

Показатели Типични стойности Обявено съдържание
Съдържание на общ азот, % 20 20
    в т.ч. – амонячен азот, % 11.1 11.1
              – нитратен азот, % 8.9 8.9
Съдържание на общ фосфорен пентаоксид /Р2О5/, % 10 10
    в т.ч. – водоразтворим Р2О5, % 9.2 9.2
              – цитраторазтворим Р2О5, % 9.5 9.5
Калиев оксид /К2О/ водоразтворим, % 10 10

Опаковка:

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта 25 kg ; 50 kg
  • биг-бегс с маса на продукта 500 kg ; 1000 kg ;
Дата на издаване: 01.02.2007
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252