ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 9
Дата на последната ревизия: 21.04.2021
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

КИСЛОРОД
ГАЗООБРАЗЕН, ТЕХНИЧЕСКИ

Обща информация:

Химическа формула: O2
Молекулно тегло: 32.00
Външен вид: безцветен газ
Употреба: Заваряване, рязане, нагряване и спояване. Защитен газ при заваръчните процеси.
CAS-№: 7782 – 44 – 7
EО-№: 231 – 956 – 9
Неохим АД код: 20 – 01

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на кислород, об. %

99.0

мин. 98.5

Опаковка: стоманени бутилки за кислород

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266