ПРОДУКТОВА СПЕСИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 5
Дата на последната ревизия: 29.10.2021
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНЯЧНА ВОДА

ЧИСТА

Обща информация:

Химическа формула: NH4OH
Молекулно тегло: 35.04
Външен вид: прозрачна, безцветна, летлива течност
Употреба: като междинен продукт, като помощно средство, при формулиране на смеси в индустрията; при повърхностна обработка на продукти, в бои, в покрития, в почистващи продукти от професионален и масов потребител
CAS-№: 1336 – 21 – 6
EО-№: 215 – 647 – 6
Неохим АД код: 15 – 04

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Външен вид Отговаря Прозрачна, безцветна и летлива течност
Съдържание на амоняк, % 26 ÷ 27 мин. 25,0
Нелетлив остатък, % 0,000 – 0,001 макс. 0.002
Съдържание на желязо/ Fe / , % 0,00001 макс. 0,00005
Съдържание на хлориди/ Cl /  , % 0,00001 макс. 0,0002
Съдържание на обща сяра /като SO4/, % 0,0002 макс. 0,001
Съдържание на тежки метали /като Pb/ ,  % < 0,0001  макс. 0,0001
Плътност 200C, g/cm3 0,903 ÷ 0,905 0,898  ÷ 0,910

Опаковка:

  • опаковка на клиента
Дата на издаване: 20.06.2013
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 266