ПРОДУКТОВА СПЕСИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 7
Дата на последната ревизия: 30.05.2023
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНЯЧНА ВОДА,
ЧИСТА

Обща информация:

Формула: NH4OH
Молекулно тегло: 35.04
CAS №: 1336 – 21 – 6
EО №: 215 – 647 – 6
Неохим АД код: 15-04
Външен вид: прозрачна, безцветна, летлива течност
Употреба: междинен продукт, формулиране на смеси в индустрията, при повърхностна обработка на продукти, в бои, в покрития, в почистващи продукти от професионален работник и масов потребител.

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амоняк (NH3), % 26.0 -27.0 мин. 25.0
Нелетлив остатък, % 0.000 – 0.001 макс. 0.002
Съдържание на желязо (Fe), % 0.00001 макс. 0.00005
Съдържание на хлориди (Cl), % 0.00001 макс. 0.0002
Съдържание на  обща сяра   (като сулфати (SO4)), % 0.0002 макс. 0.001
Съдържание на тежки метали метали (като олово ( Pb)), % < 0.0001  макс. 0.0001
Плътност 200C, g/cm3 0.903 ÷ 0.905 0.898  ÷ 0.910

Опаковка:

  • опаковка на клиента
Дата на издаване: 20.06.2013
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 252