ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 30.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНЯЧНА ВОДА,
ТЕХНИЧЕСКА

Обща информация:

Химична формула: NH4OH
Молекулно тегло: 35.04Плътност: 0.9 g/сm3 на 25-26% амонячна вода при 20oC
CAS №: 1336 – 21 – 6
EО №: 215 – 647 – 6
Неохим АД код: 15 – 01
Външен вид: прозрачна течност с жълт оттенък
Употреба: междинен продукт, формулиране на смеси в индустрията, продукти за обработка на повърхности, бои, покрития и почистващи продукти от професионален работник и масов потребител.

Спецификация:

 

 

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амоняк (NH3), %

26

 25.0-26.0

Нелетлив остатък, g/dm3

0.12

макс. 0.12

Съдържание на желязо, g/dm3

0.0015

макс. 0.005

Опаковка:

  • oпаковкa  на клиента
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби – за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252