ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 10
Дата на последната ревизия: 29.10.2021
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНЯЧНА ВОДА ТЕХНИЧЕСКА

Обща информация:

Химическа формула: NH4OH
Молекулно тегло: 35.04
Външен вид: прозрачна течност с жълт оттенък
Употреба: като междинен продукт, като помощно средство, при формулиране на смеси в индустрията; при повърхностна обработка на продукти, в бои, в покрития, в почистващи продукти от професионален и масов потребител.
CAS-№: 1336 – 21 – 6
EО-№: 215 – 647 – 6
Неохим АД код: 15 – 01

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амоняк, %

26

 25.0-26.0

Нелетлив остатък, g/dm3

0.12

макс. 0.12

Съдържание на желязо, g/dm3

0.0015

макс. 0.005

Плътност при 200С, g/cm3

0.915

Опаковка:

  • добре уплътнени опаковки (собственост  на клиента)
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби – за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 266