ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 10
Дата на последната ревизия: 29.102021
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНЯК БЕЗВОДЕН

Обща информация:

Химическа формула: NH3
Молекулно тегло: 17.03
Външен вид: лесноподвижна, безцветна течност
Употреба: междинен продукт, хладилен агент, тор, както и при производството на почистващи продукти, покрития, бои, разредители
CAS-№: 7664 – 41 – 7
EО-№: 231 – 635 – 3
Неохим АД код: 14 – 01

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амоняк, % 99.95 мин. 99.9
Съдържание на вода, % 0.05 макс.0.1
Съдържание на масло, mg/dm3 2.0 макс. 4
Съдържание на желязо, mg/dm3 0,1 макс. 1

Опаковка:

  • ж.п. цистерни
  • автоцистерни
  • цистерни за амоняк /преносими/
  • стоманени бутилки за амоняк
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266