ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 26.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНЯК,
БЕЗВОДЕН

Обща информация:

Химична формула: NH3
Молекулно тегло: 17.03
CAS №: 7664 – 41 – 7
EО №: 231 – 635 – 3
Неохим АД код: 14-01
Външен вид: лесноподвижна, безцветна течност

Употреба: междинен продукт, формулиране на смеси, в промишлени охладителни ситеми, при обработката на повърхности/изделия и др.

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амоняк (NH3), % 99.95 мин. 99.9
Съдържание на вода (H2O), % 0.05 макс.0.1
Съдържание на масло, mg/dm3 2.0 макс. 4
Съдържание на желязо (Fe), mg/dm3 0.1 макс. 1

Опаковка:

  • ж.п. цистерни
  • автоцистерни
  • цистерни за амоняк (преносими)
  • стоманени бутилки
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 252