ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 18
Дата на последната ревизия: 09.05.2022
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
(БИКАРБОНАТ) – НАБУХВАТЕЛ,
С АНТИСБИВАЩА ДОБАВКА

смес: амониев хидроген карбонат Е 503(ii) с антисбиваща добавка
магнезиев хидрокси карбонат Е 504 (ii)

Обща информация:

Външен вид: фини бели кристали със слаб мирис на амоняк

Разтворимост: Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол
Употреба: набухвател в храни, формулиране и преопаковане на смеси, суровина в химичния синтез

Неохим АД код: 12 – 02

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амониев бикарбонат (NH4HCO3), % 99.3-99.4 мин. 99.0
Съдържание на амоняк NH3, % 21.3-21.4 мин. 21.3
Съдържание на нелетлив остатък (с изключение на антисбиващата добавка), % 0.02 макс. 0.05
Съдържание на антисбиваща добавка, % 0.4 макс. 0.5
Съдържание на съединения на сяра  (като сулфат (SO4)), % отговаря макс. 0.003
Съдържание на олово (Pb), % отговаря макс. 0.0002
Съдържание на хлориди, % отговаря макс. 0.003
Съдържание на желязо (Fe), % отговаря макс. 0.0005
Съдържание на арсен (As),% отговаря макс. 0.0003
Съдържание на живак (Hg) , %  отговаря макс.0.0001
рН на 5 % воден разтвор 7.7 От 7.5 до 8.5
Насипна плътност, g/l прибл. 900

  • eднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта 25 кг.
Дата на издаване: 10.12.1999
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252