ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 13
Дата на последната ревизия: 23.05.20223
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

АЗОТ ВТЕЧНЕН
ТЕХНИЧЕСКИ

Обща информация:

Химична формула: N2
Молекулно тегло: 28.01
Външен вид: безцветна течност без мирис
Употреба: агент (средство) за замразяване, охлаждане и пренос на топлина, консервант на продукти и др.
CAS №: 7727 – 37 – 9
EО №: 231 – 783 – 9
Неохим АД код: 10 – 02

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на азот (N2), об. %

99.98

мин. 99.5

Съдържание на кислород (O2), об. %

0.02

макс. 0.5

Масло и механични примеси

Отговаря

Да отговаря на изпитването

Опаковка: съдове на клиенти със специална изолация

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 252