Продажби

Отдел Продажби – за страната

Амониев нитрат
Амониев бикарбонат
Натриев нитрат
Смесени торове N:P:K
Азотна киселина -техническа
Вода обезсолена
Въглероден диоксид
Азот
Диазотен оксид – райски газ
Амоняк
Амонячна вода – 25%
Карбамидформалдехидна смола
Кислород
Формалин – технически

 Ваня Недялкова

 

 

Живко Божев

 тел. 0391 65252

email: vnedialkova@neochim.bg

 

тел./факс: 0391 65 266

email: jbojev@neochim.bg 

Полиамид алкален
Полиамид стъклоусилен
Полипропилен стъклоусилен 
Серьожа Кючуков  тел./факс: 0391 6 46 83
email: himik@neochim.bg