Продажби

Отдел Продажби – за страната

 

Амониев нитрат
Амониев бикарбонат
Натриев нитрат
Смесени торове N:P:K
Азотна киселина -техническа
Вода обезсолена
Въглероден диоксид
Азот
Амоняк
Амонячна вода – 25%
Кислород

Отдел Продажби

 

Живко Божев

 

Ваня Недялкова – експерт продажби

 

Радина Радева – експерт продажби

 

Албена Радичева – специалист продажби

email: [email protected]

 

тел./факс: 0391 65 266

email: [email protected]

тел.: 0391 65 347

 

тел.: 0391 65 340

 

тел.: 0391 65 252