Продажби

Отдел Продажби – за страната

 

Амониев нитрат
Амониев бикарбонат
Натриев нитрат
Смесени торове N:P:K
Азотна киселина -техническа
Вода обезсолена
Въглероден диоксид
Азот
Амоняк
Амонячна вода – 25%
Кислород

Отдел Продажби

 

 

 

експерт продажби

 

експерт продажби

 

email: [email protected]

 

 

 

тел.: 0391 65 219

 

тел.: 0391 65 252