Шофьор, автобус

Шофьор, автобус

Posted by Кариери in Кариери 28 февр. 2024

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи оператор парна турбина:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Извършва превоз на работещите в дружеството и външни групи на територията на дружеството по установен график и маршрут;
  • Превозва служители извън територията на дружеството по установен график и маршрут;
  • Проверява техническото състояние на моторното превозно средство, зарежда с гориво, антифриз, масло, вода и следи тяхното ниво, участва в ремонта на машината;
  • Подготвя и представя управляваното от него МПС за технически прегледи.

Изисквания:

  • Средно образование;
  • Валидно удостоверение за психическа пригодност;
  • Дигитална карта на водача;
  • Правоспособност за управление на МПС – кат.D.

Компанията предлага:

Добро заплащане;

Обучение;

Месечни бонуси и ваучери за храна.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 20.04.2024г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 65 693, 0391 65 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

Post a comment