КРАНИСТ

КРАНИСТ

Posted by Кариери in Кариери 15 ян. 2024

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи кранист:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Експлоатация и обслужване на повдигателни съоръжения, и безопасното преместване на товари на територията на складовите помещения и работни площадки на територията на дружеството, включ. натоварването/ разтоварването им на/от превозни средства (жп – вагони и/или автомобили).
  • Отговаря за правилното окачване на товарите при извършване посочените дейности;
  • Следи за техническата изправност на крана;
  • Спазва нормите, изискванията и указанията по безопасност на труда.

Изисквания:

  • Правоспособност за упражняване на професията / Машинист на мостови и козлови

кранове до 40 тона /;

  • Професионален опит;
  • Образование – средно.

Компанията предлага:

Добро заплащане;

Обучение;

Месечни бонуси и ваучери за храна.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 20.03.2024г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 65 693, 0391 65 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment