„Неохим“ АД с инвестиции за над 7 млн. лв.

„Неохим“ АД с инвестиции за над 7 млн. лв.

Posted by admin in Новини 09 авг. 2019

Инвестиции за над 7 млн. лева стартира „Неохим“ АД – Димитровград тази година. По-голямата част от тях са предвидени за изграждането на покрита площ за временно съхранение на химически продукти и минерални торове. Тя ще се простира върху 10 000 квадратни метра площ. Предвижда се вместимостта й да бъде над 23 000 тона. Инвестицията в съоръжението възлиза на около 5 млн. лева, а и е истински необходима.

 

Покритата площ се изгражда на територията на торовия производител. Предвижда се строителните дейности да продължат до 350 календарни дни. Обектът е 1 категория по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и се осъществява съгласно всички изисквания на българското законодателство, като се предвижда там да бъдат извършвани и товаро-разтоварни дейности.

 

Съоръжението ще послужи на „Неохим“ АД да складира по-големи количества минерални торове. Това ще даде възможност на компанията да бъде по-гъвкава на пазара, като предложи на своите клиенти услугата да съхранява вече закупената от тях продукция за определен период от време.

 

Междувременно „Неохим“ АД – Димитровград стартира и годишния планов ремонт на производствените мощности. Изпълнението на дейностите се извършва съгласно утвърдените програми и ще приключат в рамките на предвидените срокове.

 

По предварителни данни пускът на мощностите за производство на минерални торове се очаква да се осъществи през втората половина на септември. От ръководството на „Неохим“ АД обаче съобщиха, че е възможно пускът на инсталацията за производство на амоняк да бъде отложен за неопределен период от време. Причината е така създалата се ситуация, свързана с цената на природния газ. В момента българските индустриални потребители плащат за природния ресурс една от най-високите стойности в Европейския съюз. „Неохим“ АД е вторият по големина, след „Топлофикация София“ ЕАД, консуматор на природен газ в България. Съответно голяма част от разходите на дружеството са насочени към това перо. От ръководството на компанията се надяват на ползотворни разговори и споразумения между „Булгаргаз“ ЕАД и акционерното дружество „Газпром“, които да доведат до понижаване цената на природния газ за индустриалните потребители в България. Това ще даде възможност на „Неохим“ АД да работи ползотворно и да бъде конкурентоспособно на пазара.

 

Друг съществен проблем, пред който е изправено дружеството, е все така нарастващите цени на квотите за въглеродни емисии. „Неохим“ АД е обект на въглеродни разходи чрез Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Поради тази причина торовия производител заплаща по над 25 евро за тон. Като при производството на всеки тон амоняк, който е необходим за направата на минерални торове, се емитират по 2 тона въглеродни емисии. Миналата година компанията заплати над 15 млн. лева за това.

 

Именно възникналите съществени затруднения за дейността на „Неохим“ АД, свързани с независещи от дружеството обстоятелства, водят до възможността пускът на производствените мощности за амоняк да бъде отложен за неопределен период от време или да бъдат предприети масови съкращения на персонала.

 

Междувременно от ръководството на компанията увериха, че въпреки затрудненията дружеството изпълнява коректно поетите ангажименти към своите клиенти, които са предплатили определени количества амониев нитрат „Неоферт“, необходим им за есенното наторяване.

Post a comment