„Неохим“ АД реализира още два проектa за повече от 2.6 млн. лв.

„Неохим“ АД реализира още два проектa за повече от 2.6 млн. лв.

Posted by admin in Новини 29 авг. 2019

Държавна приемателна комисия заседава днес, 27 август, на територията на „Неохим“ АД – Димитровград. Поводът за посещението й бе предстоящото въвеждането в експлоатация на обект: „Депо за опасни производствени отпадъци на територията на „Неохим“ АД“. Проектът е изготвен още преди няколко години и стойността му е над 2.1 млн. лв. Целта му е на мястото да се депонират отпадъците от производствените инсталация в торовия завод. Към момента те се съхраняват във временни депа.

Първоначално по проекта се предвижда да бъдат изградени 3 обекта – „Депо за опасни отпадъци“ /с вместимост 35 000 кубически метра/, „Депо за производствени твърди /неопасни/ отпадъци“ /с вместимост 34 000 кубически метра/ и „Депо за земни маси“ /с вместимост 130 000 куб. метра/ с обща площ около 27 декара. През 2016 г. е издадена и заповед за допълнение на разрешението за строеж за изграждане на „Инсталация за пречистване на инфилтрат“, чиято цел е да отвежда дъждовните води от депото за пречистване преди да бъдат изпуснати. Всички предписания вече са изпълнени. Комисията, която се състоя от представители на Районна дирекция за национален строителен контрол – Хасково, на строителния надзор, на Районна здравна инспекция – Хасково, Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково, Регионална инспекция „Околна среда и води“ – Хасково и други специалисти, извърши щателна проверка. На място експертите прегледаха техническата документация и провериха съоръжението, като не установиха проблеми за въвеждането в експлоатация на обектите. Очаква се в 30-дневен срок да бъде издадено и удостоверение за ползване или т.нар. „Акт 16“.

Още три проекта за рекултивирани депа предстои да бъдат реализирани до края на 2019 година. Очаква се в експлоатация да бъдат въведени – депо за неопасни отпадъци – Черногорово, депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и депо за дестилация на моноетаноламин /МЕА/. Те са на обща стойност близо 500 000 лв.

Проектите за депата са поредното доказателство за политиката на компанията в посока корпоративната социална отговорност. Въпреки трудната икономическа обстановка, в която се намира „Неохим“, ръководството му не спира да търси начини за подобряване на производствения процес и опазване на околната среда, въпреки че те са свързани с оползотворяването на немалко средства.

Post a comment