„Неохим“ АД обяви кампанията си за стаж през летните месеци

„Неохим“ АД обяви кампанията си за стаж през летните месеци

Posted by Modify account in Новини 17 юни 2022

Торовият производител в Димитровград „Неохим“ АД вече обяви свободни места за стажанти в голяма част от университетите в страната. Професионалните направления за провеждането на платен стаж и условията за кандидатстване от компанията оповестиха още през април по време на Деня на отворените врати в ХТМУ – София и в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив.

Студенти от различните висши учебни заведения в страната, обучаващи се в сферите на машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, химични технологии и химия, могат да подават документи в „Неохим“ АД.

От торовия производител поясниха, че стажът е платен и е с продължителност минимум един месец. Той се провежда под наставленията и надзора на квалифицирани специалисти, работещи в компанията. За поредна година „Неохим“ АД, чиято политика включва подкрепа за висшето образование в България, дава възможност на студенти да обогатят знанията си и да усвоят практически умения по изучаваните от тях специалности в реална работна среда.

„Неохим“ АД е един от лидерите в производството и търговията на минерални торове и неорганични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар. Освен подкрепата на висшето образование в България, компанията инвестира непрекъснато и в повишаване квалификацията на своите служители, което гарантира  на студентите, решили да се включат в кампанията за набиране на стажанти за летните месеци, менторство от утвърдени професионалисти и би им дало самочувствие и предимство за бъдещите им професионални проекти.

Post a comment