На основание чл. 4,ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 / “ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград ОБЯВЯВА на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект : „Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“

На основание чл. 4,ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 / “ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград ОБЯВЯВА на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект : „Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“

Posted by admin in Новини 07 юни 2018

 

 

На основание чл. 4,ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 /

 

“ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград

 

ОБЯВЯВА

 

на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект :

 

„Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“

 

Писмени становища и мнения се приемат в :

  • “Неохим” АД;

Димитровград 6403, ул.”Химкомбинатска”№ 3 ,  тел. 0391/ 65298, E-mail : dtenev@neochim.bg

  • Кметство – Община Димитровград

Димитровград 6400, бул.“Г.С. Раковски” №15, ет.6, стая 67, тел.0391  68269, E-mail  : ee@dimitrovgrad.bg

 

Post a comment