Лаборант

Лаборант

Posted by Кариери in Кариери 18 ное. 2022

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове и неорганични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи :

Задължения и отговорности за позицията:

  • Извършва анализ на входящи суровини и материали, готова продукция, проби от външни фирми;
  • Извършва пробоотбиране, при спазване на всички нормативни стандарти по пробоотбиране и правилници за безопасна и пожаробезопасна дейност при пробоотбиране и съхранение на проби;

Изисквания:

  • Висше или средно професионално образование;
  • Професионален опит;
  • Умения за учене, работа в екип, отговорност

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Компанията предлага:

  • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
  • Месечна бонусна система;
  • Въвеждащо обучение;

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 15 февруари 2023 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment