Контакти

Неохим АД

6403 Димитровград, България
Тел.: 0391 65 205
Факс: 0391 65 855
e-mail: [email protected]

Надзорен съвет

Председател на Надзорен съвет

Димчо Георгиев

Тел.: 0391 65 209
е-mail: [email protected]

 

           Управителен съвет

Изпълнителен директор

Стефан Димитров (Председател на Управителен съвет)

Тел.: 0391 65 200
е-mail: sdimitrov@neochim.bg

Изпълнителен директор

Мирослав Димитров

Тел.: 0391 65 200
е-mail: mdimitrov@neochim.bg

Заместник-председател 

Катя Господинова

Тел.: 0391 65 355
е-mail: [email protected]

Директор „Производство“/Оперативен директор

Тел.: 0391 65 204
е-mail: [email protected]

Отдел „Продажби“

Tel.: 0391 65 219

е-mail: [email protected]

Директор „Маркетинг, анализ и контролинг“

Тел.: 0391 60 580
e-mail: [email protected]

Директор дирекция „Качество и контрол“

Тел.: 0391 65 235
е-mail: [email protected]

Директор „Връзки с инвеститорите“

Тел./Факс: 0391 65 757
е-mail: [email protected]

Връзки с обществеността

е-mail: [email protected]

Неохим ООД – Турция

Одрин, Турция
Тел. : +90 284 226 00 12
Факс: +90 284 226 02 29

е-mail:[email protected]

e-mail: [email protected] 

Център за работа с клиенти, относно дейността „търговия с природен газ“:

  • Адрес: Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“;
  • Работно време: от 08:00 до 16:30 ч от понеделник да петък;
  • Телефон: 0391/ 65 205, 0391/ 65 238;
  • E-mail:[email protected]