Контакти

Неохим АД

6403 Димитровград, България
Тел.: 0391 65 205
Факс: 0391 60 555
e-mail: neochim@neochim.bg

 

Изпълнителен Директор

Тел.: 0391 65200

Председател на Борда на директорите

Тел.: 0391 65209
е-mail: dgeorgiev@neochim.bg

Прокурист

Тел.: 0391 65210
е-mail: sdimitrov@neochim.bg

Финансов Директор

Тел.: 0391 65208
е-mail: tdimov@neochim.bg

Директор “Производство и поддръжка”

Тел.: 0391 65844
е-mail: mdimitrov@neochim.bg

Директор производство/Оперативен Директор

Тел.: 0391 65204
е-mail: vstefanov@neochim.bg

Директор дирекция “Продажби”

Tel.: 0391 65215
e-mail:

Директор Маркетинг, анализ и контролинг

Тел.: 0391 60580
e-mail: sgrancharov@neochim.bg

Директор дирекция “Качество и контрол”

Тел.: 0391 65235
е-mail: shristozova@neochim.bg

Директор Връзки с инвеститорите

Тел./Факс: 0391 65757
е-mail: privati@neochim.bg

Връзки с обществеността

е-mail: pr@neochim.bg

Неохим ООД – Турция

Одрин, Турция
Тел. : +90 284 226 00 12
Факс: +90 284 226 02 29

е-mail:amustafa@neochim.bg

e-mail: info@neochim.com.tr