Контакти

Неохим АД

6403 Димитровград, България
Тел.: 0391 65 205
Факс: 0391 60 555
e-mail: neochim@neochim.bg

Неохим АД –
информационен център за спешни случаи

Тел.: 02 8092030

Изпълнителен Директор

Тел.: 0391 65200

Прокурист

Тел.: 0391 65210
е-mail: sdimitrov@neochim.bg

Председател на Съвета на директорите

Тел.: 0391 65209
е-mail: dgeorgiev@neochim.bg

Финансов Директор

Тел.: 0391 65208
е-mail: tdimov@neochim.bg

Директор „Производство и ремонт“

Тел.: 0391 65844
е-mail: mdimitrov@neochim.bg

Директор производство/Оперативен Директор

Тел.: 0391 65204
е-mail: vstefanov@neochim.bg

Директор дирекция „Строителство, техническо обслужване, ремонт и поддръжка на оборудването“

Тел.: 0391 65258
е-mail: kkoynarska@neochim.bg

Директор дирекция „Продажби“

Tel.: 0391 65215
e-mail: adimitrov@neochim.bg

Директор Маркетинг, анализ и контролинг

Тел.: 0391 60580
e-mail: sgrancharov@neochim.bg

Директор дирекция „Качество и контрол“

Тел.: 0391 65235
е-mail: shristozova@neochim.bg

Директор Връзки с инвеститорите

Тел./Факс: 0391 65757
е-mail: privati@neochim.bg

Връзки с обществеността

Тел.: 0391 65560
е-mail: pr@neochim.bg

Неохим ООД – Турция

Одрин, Турция
Тел. : +90 284 226 00 12
Факс: +90 284 226 02 29
е-mail: neochim@ttmail.com info@neochim.com.tr