Контакти

Неохим АД

6403 Димитровград, България
Тел.: 0391 65 205
Факс: 0391 60 555
e-mail: neochim@neochim.bg

 

Изпълнителен Директор

Тел.: 0391 65200

Председател на Борда на директорите

Тел.: 0391 65209
е-mail: dgeorgiev@neochim.bg

Прокурист

Тел.: 0391 65210
е-mail: sdimitrov@neochim.bg

Директор “Производство и поддръжка”

Тел.: 0391 65844
е-mail: mdimitrov@neochim.bg

Директор производство/Оперативен Директор

Тел.: 0391 65204
е-mail: akravaev@neochim.bg

Директор дирекция “Продажби”

Tel.: 0391 65215
e-mail: tjordanova@neochim.bg

Директор Маркетинг, анализ и контролинг

Тел.: 0391 60580
e-mail: sgrancharov@neochim.bg

Директор дирекция “Качество и контрол”

Тел.: 0391 65235
е-mail: shristozova@neochim.bg

Директор Връзки с инвеститорите

Тел./Факс: 0391 65757
е-mail: privati@neochim.bg

Връзки с обществеността

е-mail: pr@neochim.bg

Неохим ООД – Турция

Одрин, Турция
Тел. : +90 284 226 00 12
Факс: +90 284 226 02 29

е-mail:amustafa@neochim.bg

e-mail: info@neochim.com.tr 

Център за работа с клиенти, относно дейността „търговия с природен газ“:

  • Адрес: Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“;
  • Работно време: от 08:00 до 16:30 ч от понеделник да петък;
  • Телефон: 0391/ 65 205, 0391/ 65 238;
  • E-mail:natural.gas@neochim.bg