Инженер, КИП и А

Инженер, КИП и А

Posted by Кариери in Кариери 04 окт. 2016

 

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Отговаря за автоматизираните машини и съоръжения в производството чрез дейности по настройка, текуща поддръжка, планова профилактика и аварийни ремонти на системи за вибромониторинг и системи за автоматично регулиране на технологичните процеси;
  •  Работи с прибори за измерване на температура и налягане, измерване на разход и разлика в налягане, измерване на ниво;
  • Организира изпълнението и отчитането на поръчки за ремонт и поддръжка от цехове и подразделения на „Неохим” АД;
  • Участва в проектирането и внедряването на по-ефикасни методи за експлоатация на оборудването и концепции за автоматизация на отделни процеси и на цялото производство, с цел оптимизиране на разходите и повишаване производителността на машините;

Изисквания:

  • Висше техническо образование – Електротехника, електроника и автоматика;
  • Професионален опит на сходна позиция – 3 години;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска”  или на e-mail: [email protected]; https://www.neochim.bg; http://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment