Инженер, енергетик

Инженер, енергетик

Posted by Кариери in Кариери 04 окт. 2016

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

 • Отговаря за нормалното работно състояние и правилната експлоатация на електрооборудването в цех;
 • Организира провеждане на диагностиката, профилактичните изпитания и провеждане на ремонтните работи на електросъоръженията.
 • Участва в мероприятия за повишаване ефективността на електрооборудването – икономия на електроенергия, подобряване на фактора на мощността, намаляване загубите в електрическите мрежи, повишаване безопасността при експлоатацията им;

Изисквания:

 • Висше техническо образование – Електротехника;
 • Познаване на действащата нормативна база;
 • Професионален опит на сходна позиция – 3 години;
 • Притежаване на IV-та или V-та квалификационна група по ПБЗРЕУЕТЦЕМ е предимство;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” или на e-mail: [email protected]; https://www.neochim.bg; http://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment