Електромонтьор, капитален ремонт

Електромонтьор, капитален ремонт

Posted by Кариери in Кариери 14 май 2021

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Извършва демонтаж на електрооборудване;
  • Извършва технически прегледи на електрооборудването и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения;
  • Работи с машините в отдел “Електроподдръжка”: шмиргел, бормашина и измервателни уреди;
  • Извършва ревизия и гресиране на ел.двигатели.
  • Почиства ел.табла и притяга електрически връзки.

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Знания по безопасност и здраве при работа, съгласно ПБРЕУТЦЕМ и НУЕУЕЛ;
 • Знания за устройство и монтаж на електрически уредби;
 • Умения за работа с измервателни прибори – волтметър, амперметър, омметър,мегаомметър(мегер);
 • Умения за работа с преносими инструменти – дрелка, ъглошлайф, поялник , перфоратор, преносни лампи,преносни вентилатори и др.;
 • За предимство се счита притежаването на минимум 2 /втора/ квалификационна група по електробезопасност;

Компанията предлага:

 • Tрудов договор за период на Годишен планов ремонт 2021;
 • Заплащане на социални и здравни осигуровки;
 • Заетост на пълно работно време;
 • Работа в отговорен и професионално доказал се екип.

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете автобиография и копие от диплома, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 15 юни 2021 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Post a comment