ЕЛЕКТРОМОНТЬОР/ КАПИТАЛЕН РЕМОНТ

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР/ КАПИТАЛЕН РЕМОНТ

Posted by Кариери in Кариери 01 апр. 2019

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

 • Извършва технически прегледи на електрооборудването и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения;
 • Работи с машините в отдел “Електроподдръжка”: шмиргел, бормашина и измервателни уреди;
 • Ревизия и гресиране на ел.двигатели.
 • Работа с преносими инструменти.
 • Почистване на ел.табла и притягане на електрически връзки.

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Знания по безопасност и здраве при работа, съгласно ПБРЕУТЦЕМ и НУЕУЕЛ;
 • Знания за устройство и монтаж на електрически уредби;
 • Умения за работа с измервателни прибори – волтметър, амперметър, омметър,мегаомметър(мегер);
 • Умения за работа с преносими инструменти – дрелка, ъглошлайф, поялник , перфоратор, преносни лампи,преносни вентилатори и др.;
 • За предимство се счита притежаването на минимум 2 /втора/ квалификационна група по електробезопасност;
 • За предимство се счита професионалния опит за посочената длъжност .

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация
 • документи за придобита квалификационна група.

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 май 2019 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment