Апаратчик химически процеси

Апаратчик химически процеси

Posted by Кариери in Кариери 27 февр. 2024

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи апаратчик химически процеси:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Извършва операции по пускане и спиране на технологичното оборудване;
  • Поддържа технологичния режим в установените норми от централен пулт за управление и предприема коригиращи действия при промяна на параметрите;
  • Извършва обход на оборудването на работната площадка и следи състоянието му;

Изисквания:

  • Средно  образование;
  • Професионален опит е предимство;
  • Умения за учене, работа в екип, отговорност

Компанията предлага:

Добро заплащане;

Обучение;

Месечни бонуси и ваучери за храна.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 20.03.2024г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 65 693, 0391 65 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment