Апаратчик химически процеси

Апаратчик химически процеси

Posted by Кариери in Кариери 18 ное. 2022

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове и неорганични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи :

Задължения и отговорности за позицията:

 • Извършва операции по пускане и спиране на технологичното оборудване;
 • Поддържа технологичния режим в установените норми от централен пулт за управление и предприема коригиращи действия при промяна на параметрите;
 • Извършва обход на оборудването на работната площадка и следи състоянието му;

Изисквания:

 • Висше или средно професионално образование;
 • Професионален опит;
 • Умения за учене, работа в екип, отговорност

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Месечна бонусна система;
 • Въвеждащо обучение;

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 15 февруари 2023 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment