Стажантска програма

Стажантска програма

Posted by Prototype Studio in Кариери 01 юни 2009

„Неохим“ АД предоставя възможност за професионална реализация и придобиване на ценен практически опит, осигурявайки условия за провеждане на производствена практика и стаж в голяма и динамично развиваща се компания.

Дружеството ни има дългогодишна традиция в организирането на стажантски и стипендиантски програми с цел привличане на бъдещи специалисти и влага значителни инвестиции в развитието на човешките ресурси.

Стажантската ни програма е целогодишна, с минимална продължителност – един месец и е насочена към студенти след II.курс на обучение в бакалавърска степен, магистри, както и ученици от гимназиален курс.

Компанията дава възможност за производствена практика/стаж на ученици и студенти, обучаващи се в различни направления – химични технологии, химично инженерство, химия и физика, компютърни системи и технологии, автоматизация на производството, автоматика и информационни технологии, машиностроене, хидравлична и пневматична техника, топлотехника, електронна техника и технологии, енергетика, строителство и ВиК, екология и опазване на околната среда.

По време на стажа Вие получавате:

  • възможност за придобиване на нови знания и ценен практически опит в динамично развиваща се компания;
  • обучение от висококвалифицирани специалисти в професионална среда;
  • работа с богата материална база и високи технологии;
  • договор с “Неохим” АД за времето на стажа и съответно възнаграждение, според показаните знания и умения по време на стажа;
  • настаняване в общежитието на компанията;
  • удостоверение за завършен стаж;
  • полезни контакти и шанс за Вашата кариера.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от студентска/ученическа книжка /сканирана/
В мотивационното писмо посочвайте желан период за провеждане на стажа и продължителност!!!

Адрес за подаване на документи:

гр.Димитровград
Източна индустриална зона
Ул. „Химкомбинатска“
„НЕОХИМ“ АД
Дирекция „Управление и развитие на човешките ресурси“
Отдел „Професионална кариера“

Документи се подават и по електронен път на: [email protected]

За контакти и допълнителна информация:

Тел.: 0391/ 65 892, 65 829
https://www.neochim.bg – Официална страница на „Неохим” АД
http://ns.neochim.bg – Информационно издание на „Неохим” АД
E-mail: [email protected]

Sorry, the comment form is closed at this time.