“Неохим” АД с предварителна регистрация по REACH

“Неохим” АД с предварителна регистрация по REACH

Posted by Prototype Studio in Новини 12 Дек. 2008

“Неохим” АД приключи процедурата по предварителната си регистрация като производител и вносител на химични вещества, съгласно изискванията на европейския регламент REACH. Компанията предрегистрира в срок всички произвеждани и внасяни от нея вещества, които са от значение за осъществяване на бъдещата й дейност.

Европейският регламент за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества и препарати (REACH), влезе в сила от 1 юни 2007 г. Той задължи всички производители и вносители на химични вещества в ЕС да извършат регистрация на всяко химично вещество, чието годишно количество е над един тон и не е предмет на друго законодателство.

Същинската регистрация на веществата ще става поетапно във времето. За да се възползува от преходните етапи всеки производител или вносител от ЕС трябваше в срок до 1 декември 2008 г. да извърши предварителна регистрация. Това обаче не важи за производителите и вносителите на лекарства и храни, тъй като същите, са регулирани с други европейски нормативни актове.
Основните цели на регламента REACH са да осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда от употребата на химичните вещества и да гарантира свободното им движение на европейския пазар.

Sorry, the comment form is closed at this time.