Връзки

“Неохим” АД

https://www.neochim.bg

производител на органични и неорганични химически продукти

Интернет-вестник “Химик”

информационно издание на “Неохим” АД
http://ns.neochim.bg

Общувай свободно

“Неохим Протект” ЕООД

http://protect.neochim.bg

специализирано предприятие в областта на охранителната дейност

 

 “Неохим” АД

Връзки с обществеността
e-mail: pr@neochim.bg

тел: 0391 65 560