Връзки

„Неохим“ АД

https://www.neochim.bg

производител на органични и неорганични химически продукти

Интернет-вестник „Химик“

информационно издание на „Неохим“ АД
http://ns.neochim.bg

Общувай свободно

„Неохим Протект“ ЕООД

http://protect.neochim.bg

специализирано предприятие в областта на охранителната дейност

 

 „Неохим“ АД

Връзки с обществеността
e-mail: [email protected]

тел: 0391 65 560