Работни места по Проект “Нова възможност за младежка заетост”

Работни места по Проект “Нова възможност за младежка заетост”

Posted by Кариери in Uncategorized, Кариери 24 Ное. 2017

Във връзка с изпълнение на Проект  “Нова възможност за младежка заетост”, „Неохим“ АД предлага работа по следните позиции:

 • Техник -механик, автоматизация на производство;
 • Шлосер;
 • Апаратчик химически процеси;
 • Готвач;
 • Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда;
 • Лаборант.

Изисквания:

 • Средно  образование;
 • Възраст до 29 години;
 • Регистрация в Бюро по труда.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 декември 2017 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment