Шофьор Автобус

Шофьор Автобус

Posted by Кариери in Кариери 22 февр. 2018

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

 • Извършва превоз на работещите в дружеството и външни групи на територията на дружеството по установен график и маршрут
 • Превозва служители извън територията на дружеството по установен график и маршрут;
 • Проверява техническата състояние на моторното превозно средство, зарежда с гориво, антифриз, масло, вода и следи тяхното ниво, участва в ремонта на машината.
 • Подготвя и представя управляваното от него МПС за технически прегледи.

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Валидно удостоверение за психическа пригодност;
 • Дигитална карта на водача;
 • Правоспособност за управление на МПС – кат.D.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 март 2018 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment