СТРЕЛОЧНИК, МАНЕВРЕН

СТРЕЛОЧНИК, МАНЕВРЕН

Posted by Кариери in Кариери 22 февр. 2018

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

 • Прикачва и откачва вагоните правилно, обръща стрелки, съгласно разпорежданията на маневриста
 • Спира вагоните така, че да не се получават удари с повреди на същите и на товарите в тях.
 • При задържане на отблъскващи вагони с ръчни спирачки, предварително изпробва  изправността им.
 • Следи за откриването на дистанции на коловозите.

Изисквания:

 • Средно образование
 • правоспособност: „Маневрен стрелочник”;
 • Умения за работа в екип;
 • Висока степен на отговорност и дисциплинираност;
 • Организираност и точност;
 • Способност за работа под напрежение;
 • Лоялност и коректност към фирмата.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 30 април 2018 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment