Шлосер за годишен планов ремонт

Шлосер за годишен планов ремонт

Posted by Кариери in Кариери 01 апр. 2020

“НЕОХИМ” АД – Димитровград,  водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи за отдел „Механо – поддръжка и производство на резервни части”

Задължения и отговорности за позицията:

  • Демонтаж на оборудване;
  • Разглобяване, почистване, смазване, ремонт и монтаж на елементи, детайли, възли,   механизми, апарати, тръбопроводи и арматури;
  • Ремонт на машини – вентилатори, помпи, компресори;
  • Демонтаж, изработка на гарнитури и монтаж на капаци на машини и люкове на апарати;
  • Разглобяване и сглобяване на топлообменници, подмяна на салникови набивки;
  • Разкрояване и разпробиване на отвори;
  • Ревизия на арматури.

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Познания за масла, греси и миещи препарати;
 • Знания относно правилата за ремонт на статично и динамично оборудване;
 • Умения за работа с ръчни, механични и електромеханични инструменти;
 • Много добра организираност, съвестност, дисциплинираност;
 • Високо качество на работата;
 • Притежаването на свидетелство за професионална квалификация и опит на посочената длъжност се счита за предимство.

Компанията предлага:

 • Tрудов договор за период на Годишен планов ремонт 2020г;
 • Заплащане на социални и здравни осигуровки;
 • Заетост на пълно работно време;
 • Работа в отговорен и професионално доказал се екип.

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете автобиография и копие от диплома  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: achavdarova@neochim.bg; mtodeva@neochim.bg;

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment