Техник-механик КиП и А за Годишен планов ремонт

Техник-механик КиП и А за Годишен планов ремонт

Posted by Кариери in Кариери 09 юни 2020

“НЕОХИМ” АД – Димитровград,  водещият производител на минерални торове, неорганични и химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи за отдел „КиП и А“ ,

Задължения и отговорности за позицията:

 • Правилен демонтаж, ремонт и монтаж на КИП оборудване.
 • Правилен демонтаж, ремонт и монтаж на регулираща арматура.
 • Работа с ръчни пренoсими инструменти.
 • Работа със стандартни измервателни прибори.
 • Откриване и отстраняване на повреди по КИП оборудване – манометри, клапани, пневматични прибори.

Изисквания:

 • Средно образование;
  • Умения за демонтаж, ремонт и монтаж на КИП оборудване – хидравлично, пневматично и електронно.
  • Умения за демонтаж, ремонт и монтаж на регулираща арматура – вентили и клапани.
  • Умения за работа с ръчни пренисими инструменти, необходими за демонтаж и монтаж на КИП оборудване.
  • Умения за работа със стандартни измервателни прибори – манометър, мултиметър, шублер.
  • За предимство се счита притежаването на минимум 2 /втора/ квалификационна група по електробезопасност;
  • За предимство се счита професионалния опит по посочената длъжност .

Компанията предлага:

 • Tрудов договор;
 • Заетост на пълно работно време;
 • Работа в отговорен и професионално доказал се екип.

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете автобиография и копие от диплома  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: achavdarova@neochim.bg; mtodeva@neochim.bg; до 31.05.2020

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment