Техник Механик, КИП и А за годишен планов ремонт

Техник Механик, КИП и А за годишен планов ремонт

Posted by Кариери in Кариери 18 апр. 2023

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи :

Задължения и отговорности за позицията:

  • Обслужва, ремонтира и осигурява надеждна работа и метрологична точност на средствата за контрол и автоматизация;
  • Работи с прибори за измерване на температура и налягане, измерване на разход и разлика в налягане, измерване на ниво;Отговаря за съхранението и поддръжката на регулираща апаратура, средства за измeрване, инструментариум, резервни части и материали.
  • Основна заплата 1400лв + бонус до 400лв.

Изисквания:

  • средно образование,
  • притежаване на III-та квалификационна група по ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

Необходими документи:

  • Aвтобиография;
  • Копие от диплома; документи по придобита квалификация.

 

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 30.05.2023г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment