ТЕХНИК – МЕХАНИК, АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО КАПИТАЛЕН РЕМОНТ

ТЕХНИК – МЕХАНИК, АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО КАПИТАЛЕН РЕМОНТ

Posted by Кариери in Кариери 01 апр. 2019

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

 • Правилен демонтаж, ремонт и монтаж на КИП оборудване.
 • Правилен демонтаж, ремонт и монтаж на регулираща арматура.
 • Работа с ръчни пренoсими инструменти.
 • Работа със стандартни измервателни прибори.

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Умения за демонтаж, ремонт и монтаж на КИП оборудване – хидравлично, пневматично и електронно.
 • Умения за демонтаж, ремонт и монтаж на регулираща арматура – вентили и клапани.
 • Умения за работа с ръчни пренисими инструменти, необходими за демонтаж и монтаж на КИП оборудване.
 • Умения за работа със стандартни измервателни прибори – манометър, мултиметър, шублер.
 • За предимство се счита притежаването на минимум 2 /втора/ квалификационна група по електробезопасност;
 • За предимство се счита професионалния опит по посочената длъжност .

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 май 2019 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment