СТРУГАР

СТРУГАР

Posted by Кариери in Uncategorized, Кариери 16 май 2017

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

    • Изработване и ремонт на резервни части и детайли.
    • Извършва самостоятелна стругова обработка на външни и вътрешни повърхнини и всички видове резби.
    •  Разчита схеми и работи с различни видове метал, прави измервания, преценя необходимата машина, режещ инструмент и обработвания метал според спецификата на заданието.

Изисквания:

  • Средно техническо образование;
  • Професионален опит на сходна позиция-предимство.

Необходими документи:

      Автобиография;

     Копие от диплома;

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bg; https://www.neochim.bg; http://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment