Стрелочник маневрен

Стрелочник маневрен

Posted by Кариери in Кариери 30 юни 2023

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Прикачва и откачва вагоните правилно, обръща стрелки, съгласно разпорежданията на маневриста
  • Спира вагоните така, че да не се получават удари с повреди на същите и на товарите в тях.
  • При задържане на отблъскващи вагони с ръчни спирачки, предварително изпробва изправността им.
  • Следи за откриването на дистанции на коловозите.

Изисквания:

  • Средно образование
  • правоспособност: „Маневрен стрелочник”;
  • Умения за работа в екип;

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” или на e-mail: [email protected]; https://www.neochim.bg; http://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment