СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Posted by Кариери in Кариери 22 мар. 2018

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Изготвя договори с наематели на всички видове имоти, собственост на дружеството и следи за изпълнението им;
  • Отговаря за чистотата на територията на дружеството и навременното събиране, съхранение и извозване на битови отпадъци, хартия, пластмаса и стъкло;
  • Отговаря за стопанисването и  поддържането на язовир Черногорово;
  • Ръководи и организира стопанисването на жилищни сгради, почивни бази и общежитие, собственост на дружеството;

Изисквания:

  • Висше образование;
  • Английски език;
  • Умения в управление на хора и процеси;
  • Умения в изготвянето и спазване на графици и разпределяне на време.

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 30 април 2018 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment