Специалист, продажби

Специалист, продажби

Posted by Кариери in Кариери 28 февр. 2024

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи оператор парна турбина:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Изпълнява технически дейности, свързани с подготовка и реализация на вътрешно и външно-търговски договори, пласмент и експедиция на готова продукция от „Неохим” АД;
  • Следи за спазване на договорените условия и срокове и реагира незабавно при настъпили несъответствия;
  • Контролира пропускателния режим на транспортните средства свързани с продажбите;
  • Изготвя и окомплектова търговските, митническите и други документи, свързани с реализацията /включително износ/ на готова продукция;
  • Извършва фактурирането на експедираната и предплатена продукция и предава на отдел „Счетоводство“ всички документи свързани с реализацията на продукцията.

Изисквания:

  • висше или средно образование;
  • Професионален опит е предимство;
  • Владеене на английски език.

Компанията предлага:

Добро заплащане;

Обучение;

Месечни бонуси и ваучери за храна.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 31.03.2024г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 65 693, 0391 65 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

Post a comment